چگونه همیشه شاد کام باشیم,تقویت روحیه,اسرار شادکامی,اصول اعتماد به نفس,تقویت اراده
MAT MAT MAT
چگونه نداشته هارا به دست آوریم؟...
مدير وبلاگ Sajjad.A در 1391/12/26 |

دراین مقاله به راهنمایی هایی عملی برای موفقیت های فردی اشاره شده است.

نویسنده:دکترجون کری       مترجم:مرتضی مدنی نژاد

قسمتی ازاین مطلب>>
مبارزه حقیقی درزنگی این نیست که شما هرچه بخواهیدبه آن دست یابیدبلکه،این است که آنچه راکه داریدبازهم درطلبش باشید.بسیاری ازمردم یادگرفته اندکه آنچه راکه می خواهند چگونه به دست آورند.ولی دیگرازتحصیل آن چیزلذت نمی برند،هرآنچه به دست اورند هیچگاه کافی نیست و...

حجم فایل:680kb

فرمت فایل:zip


 

تعداد بازديد : 35
برچسب ها :
سی اصل برای اعتماد به نفس بالا
مدير وبلاگ Sajjad.A در 1391/12/25 |

دراین مقاله به اصولی منطقی برای بدست آوردن اعتماد به نفس بالا اشاره شده است.

امیداست خوانندگان این مقاله باخواندن ان تحت تاثیر قرار گیرند و موجب تقویت اعتمادبه نفس انها گردد.


قسمتی ازاین مطلب>>
1) اصل یاد و اتکا به خداوند و...
2) اصل آگاهی و بصیرت و...
3) اصل تغییر درالگوها و...
.
.

حجم فایل:27kb

فرمت فایل:zip


 

تعداد بازديد : 43
ده راز برای شاد کامی
مدير وبلاگ Sajjad.A در 1391/12/25 |

ده راز شادکامی،حتمابخوانید!

نکته هایی برای تبدیل روزهای کسل کننده به شادترین لحظات زندگی.

قسمتی ازاین مطالب>>
لبخندزدن ساده باعث میشود که 43 ماهیچه درصورت شما منبسط ومنقبض شوند،درنتیجه فعل وانفعالات مغزتغییر کرده و روحیه ای شاد درانسان ایجادمیشود و...

حجم فایل:53kb

فرمت فایل:zip

تعداد بازديد : 17