پوشش زن در اسلام به اين معنا است که‌، زن در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و از جلوه‌ گري و خودنمايي خودداري کند. بنابراين‌؛ لزوم حجاب از سوي اسلام در حقيقت
MAT MAT MAT
فلسفه حجاب چيست‌؟
مدير وبلاگ م.ح در 1391/8/4 |

پوشش زن در اسلام به اين معنا است که‌، زن در معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و از جلوه‌ گري و خودنمايي خودداري کند. بنابراين‌؛ لزوم حجاب از سوي اسلام در حقيقت براي حفظ کرامت زن است تا مورد بهره‌برداري هوسبازان‌، قرار نگيرد.

درست است که حجاب‌، در ظاهر محدوديت زن را نشان مي‌ دهد؛ اما واقع و روح مسأله‌، حکايت از محدوديت کاميابي ها به محيط خانوادگي و همسران مشروع و هم چنين سلامت جامعه و حفظ آن از لجنزار فساد است‌. به طور کلي‌؛ فلسفه حجاب از چهار جهت قابل بررسي است‌:

1ـ آرامش رواني‌: زيرا آزادي معاشرت هاي بي ‌بند و بار، هيجان ها و التهاب هاي جنسي را زياد مي ‌کند. از سوي ديگر، غريزه جنسي نيز غريزه‌اي نيرومند است که هر چه بيشتر اطاعت شود، سرکش ‌تر مي ‌شود. افزون بر اين‌، تقاضاي نامحدود، خواه ناخواه انجام نشدني است و دست نيافتن به آن ها منجر به اختلالات روحي و رواني مي ‌شود. لذا اسلام راه فساد جامعه را از سرچشمه مي ‌بندد. يعني نگاه که اولين واسطه ارتباط زن و مرد است‌، بايد کنترل شود. به مرد مي‌ گويد: «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ...»(1) به زن هم مي‌ گويد: «قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن‌ّ و يحفظن فروجهن‌ّ ...»(2) يعني زن و مرد نبايد چشم چراني کنند و نبايد به قصد لذت به هم نگاه کنند، و يک وظيفه خاص نيز براي زن دارد؛ و آن اين که خود را از مردان بيگانه بپوشاند.

2ـ استحکام پيوند خانواده‌: اختصاص يافتن استمتاعات و التذاذهاي جنسي به محيط خانوادگي و در کادر ازدواج مشروع‌، پيوند زن و شوهر را محکم مي ‌سازد و به هر يک از طرفين اين اعتماد را مي ‌دهد که او تنها کسي است که مورد عنايت و علاقه شريک زندگي خود قرار دارد. در حالي که در جوامع غربي و سيستم ‌هاي آزاد؛ رقيب و مزاحم‌، امنيت خاطر زوجين را از بين مي ‌برد.

3ـ استواري اجتماع‌: ارتباط حساب نشده و بي‌ بند و باري‌ ها، نيروي کار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي ‌کند. اسلام با فعاليت هاي فرهنگي‌، اقتصادي‌، اجتماعي زن و تحصيل او مخالف نيست‌. ولي با آلوده کردن محيط کار و فساد مخالف است‌. لذا در اجتماعي که حريم بين زن و مرد رعايت نشود، رکود فعاليت هاي اجتماعي و انحطاط اخلاقي خواهد بود.

4ـ ارزش و احترام زن‌: زن از نظر عاطفي و تأثير پذيري‌، هميشه بر مرد تفوق دارد. لذا با رعايت حريم بين خود و مرد باعث حفظ ارزش و موقعيت خويش مي‌ شود. اسلام تأکيد دارد که هر اندازه زن متين ‌تر و با وقارتر باشد، احترامش افزوده مي‌ شود.


تعداد بازديد : 30
برچسب ها :