دراین مقاله به راهنمایی هایی عملی برای موفقیت های فردی اشاره شده است.نویسنده:دکترجون کری       مترجم:مرتضی مدنی نژادقسمتی ازاین مطلب>>مبارز
MAT MAT MAT
چگونه نداشته هارا به دست آوریم؟...
مدير وبلاگ م.ح در 1391/12/26 |

دراین مقاله به راهنمایی هایی عملی برای موفقیت های فردی اشاره شده است.

نویسنده:دکترجون کری       مترجم:مرتضی مدنی نژاد

قسمتی ازاین مطلب>>
مبارزه حقیقی درزنگی این نیست که شما هرچه بخواهیدبه آن دست یابیدبلکه،این است که آنچه راکه داریدبازهم درطلبش باشید.بسیاری ازمردم یادگرفته اندکه آنچه راکه می خواهند چگونه به دست آورند.ولی دیگرازتحصیل آن چیزلذت نمی برند،هرآنچه به دست اورند هیچگاه کافی نیست و...

حجم فایل:680kb

فرمت فایل:zip


 

تعداد بازديد : 35
برچسب ها :